Spännband För Säkring & Surrning Av Last

15.12.2014 | 15:50

spännband

Lastspännare har som dess primära funktion att på ett effektivt sätt försäkra nyttjaren om att transportfärdigt gods blivit fixerat med kraftigt förhindrade rörelsemöjligheter i både horisontell och vertikal riktning.

Andra typer av spännband från Fasty, utan elasticitet, finns att få i flera olika färger, längder och bredder. Orange är en lämplig färg att välja eftersom den gör att spännbandet syns så att misstag vid lastsäkringen lätt kan upptäckas. I trafiksammanhang är orange en färg som överlag lämpar sig mycket väl.

Vid val av längd bör godsets omkrets samt fastspänningsmöjligheter tas i beaktning. Högt gods kräver längre spännband jämfört med gods av en lägre karaktär. Lösa ändar måste också vara tillräckligt långa så att de kan surras fast på ett effektivt sätt. Korta ändar har en tendens att ”glida upp” varför det är viktigt att hitta en lämplig längd.

 

Vikten på lasten har en avgörande betydelse för spännbandets bredd. Breda och tjocka spännband är bättre på att klara av tyngre laster. Före inköp bör därför viktiga specifikationer som exempelvis brottstyrka (ungefärlig vikt som spännbandet tål innan det går sönder) vägas in. Självklart ska ett spännband inte användas till gods som precis ligger något under brottstyrkan. Man bör noggrant tänka på säkerheten eftersom eventuella skador kan bli betydligt dyrare jämfört med att spendera några extra kronor på en modell av det lite mer tåliga slaget.

spännband-med-spänneEn annan komponent på spännbandet som de flesta kanske inte tänker på är själva spännet. Ett spänne måste vara tillverkat på ett sätt som gör att det klarar av att stå emot de krafter som försöker slita isär de båda ändarna. Smala spännband använder vanligtvis något mindre spännen. De tjockare varianterna kan i vissa fall bestå av två delar – en kort del med själva spännet och en längre del med resten av bandet. Här bör man också noggrant läsa igenom specifikationerna så att man inte väljer ett spännband som är för svagt.

När lasten har surrats fast på ett korrekt sätt i din släpvagn är det säkert att inleda transporten till dess slutdestination.

No comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*